počítadlo.abz.cz
Svatokateřinská zábava v Kácově 24.11.
Od pořadatele akce přišlo oznámení, že po skončení zábavy bude zajištěn rozvoz autobusem do blízkých obcí: Zbizuby, Vranice, Tichonice, Soušice, Psáře a případně i jinam dle zájmu a dohody na místě.