počítadlo.abz.cz
Strojetice - hasičská
Zábava ve Strojeticích předčila naše očekávání. Prostorný sál, pohostinný a akční místní hasičský sbor - to nemělo chybu. Po vlažném začátku a počátečních rozpacích s repertoárem se sál zcela naplnil a pařilo se až do třetí hodiny ranní.
Výsledkem zdaru akce je tak jako loni pozvání k vystoupení pod širákem, a sice v květnu, na hasičských soutěžích.