počítadlo.abz.cz
STROJETICE - hasičské soutěže
Okrsková hasičská soutěž ve Strojeticích - tak to byl neskutečný, téměř
dvanáctihodinový maratón hasičských dovedností nejen s požární, ale i s výčepní a uzenářskou technikou. Byli jsme při tom a byli jsme tam rádi (i když hlasivky a aparatura dostávaly po tolika hodinách produkce řádně zabrat), neb místní sbor, jak jsme se již několikráte přesvědčili, je pohostinný a k muzikantům vlídný.
Začínalo se v jednu odpoledne za účasti SDH z Křivsoudova, Otročic, Nakvasovic, Mnichovic a po dvou družstvech mužů i žen z Čechtic. Nechyběly samozřejmě ani A, B a ženský tým domácích Strojetic. Nejprve se utkali jednotlivci a poté i družstva. Končilo se po půlnoci, zpěvem hasičskostrojetické hymny. I Hypochondrovo "Dneska to rozjedem na plný pecky" zaznělo na přání nejméně třikrát. Byl k tomu věru řádný důvod, neb domácí si počínali neobyčejně zdatně. V jednotlivcích i družstvech obsadili první a třetí místa. Bylo vidět, že to s tím svým vercajkem prostě umí. V konzumaci veselých kalíšků pak neměli soupeře, i když "oranžová konkurence" z Křivsoudova jim sekundovala až do konce.
Díky pořadatelům i všem zúčastněným a snad zas "někdy příště..."